Як здійснювати трудові відносини з працівниками у випадку, якщо підприємство, установа, організація або їх структурні підрозділи не функціонують в умовах воєнного стану, зокрема на території бойових дій та їх працівники, які перебувають на такій території не мають можливості виконувати роботу в цих обставинах?

05 травня 2022

Якщо підприємства, установи, організації та/або їх структурні підрозділи не функціонують в умовах воєнного стану, зокрема на території бойових дій, трудові відносини з їх працівниками, які  знаходяться на території бойових дій та не мають можливості виконувати роботу в умовах воєнного стану на підприємствах, установах, організаціях, їх структурних підрозділах можуть здійснюватися наступними варіантами:

І. Варіант оголошення простою працівнику.

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

Запровадження простою оформлюється наказом керівника, з яким працівників ознайомлюють у можливий спосіб, в тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку. Оплата простою відповідно до частини першої статті 113 КЗпП здійснюється з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Крім того, Постановою  Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» зазначено:

  1. Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).
  2. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення пункту 1 цієї постанови та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

 

ІІ. Варіант призупинення дії трудового договору прцівника.

Відповідно до статті 13 Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин; призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб; відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Таким чином, головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. Та з огляду на те, що з призупиненням дії трудового договору відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат покладається на країну-агресора, роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині нарахування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат такого працівника.