Як звільнитися ВПО, якщо підприємство знаходиться у зоні активних бойових дій та фізично зруйноване, а керівництво виїхало за межі країни і з ним відсутній зв’язок?

23 травня 2022

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 №1706-VII внутрішньо переміщені особи – це особи, які є громадянами України, іноземцями або особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Тобто, вони залишаються у країні, але перебувають за межами міста, де працювали.

Підстави припинення трудового договору визначено статтею 36 Кодексу Законів про працю України. Відповідно до статті 4 Закону України від 15.03.2022  №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури). Працівник може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин, із підтвердженням відправлення такої заяви роботодавцю рекомендованим листом.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону України від 20.10.2014 №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 3839 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Особі, яка має намір працевлаштуватися за новим місцем свого фактичного проживання, але не має на руках оригіналу трудової книжки та у зв’язку з відсутністю доступу до неї внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції чи активних бойових дій на території, де він працював, забезпечена можливість отримання дубліката трудової книжки за новим місцем роботи згідно з п. 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 №58. З 10 червня 2021 року трудова діяльність працівника обліковується в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відновлення доступу до трудової книжки, записи з дубліката про періоди роботи переносять до оригіналу. На дублікаті вноситься запис: «Дублікат анульовано», що посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника, а дублікат повертається його власнику.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини гарантується Державою. Згідно зі статтями 8, 55, 124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Тобто,  якщо неможливо припинити трудові відносини в порядку, встановленому законодавством про працю, їх припиняють у судовому порядку.