Щодо строкового призначення на посаду на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби

09 травня 2022

Відповідно до роз’яснень Національного агентства України з питань Державної служби (далі НАДС) від 28.04.2022 р. № 152-р/з «Щодо призначення на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада», керівник державної служби в державному органі або суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасове заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця в установленому законом порядку (шляхом призначення за результатами конкурсу або переведення), зокрема у разі, якщо такий державний службовець перебуває у тривалій відпустці без збереження заробітної плати або відсутній на службі з інших, у тому числі нез’ясованих, причин.

Таке рішення не призведе до подвійної оплати за пророблену роботу та буде відбуватись в межах затвердженого фонду оплати праці, оскільки відсутньому державному службовцю заробітна плата не виплачується (крім гарантії збереження середнього заробітку мобілізованому державному службовцю, що передбачено статтею 119 Кодексу законів про працю України).

Також, в умовах скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік буде недоцільним тимчасове призначення на посаду державної служби, що зберігається за державним службовцем, якому оголосили простій, оскільки при строковому призначенні на таку посаду оплата праці за цією посадою здійснюватиметься двічі. Таке рішення спричинить зайве навантаження на фонд оплати праці державного органу та державний бюджет України.