До уваги інститутів громадянського суспільства!

30 січня 2021

Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані в установленому порядку і провадять діяльність на території України) подати заявки для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Склад Громадської Ради при Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці формується на Установчих зборах шляхом рейтингового голосування з числа осіб, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та кандидатури яких, внесені відповідними інститутами громадянського суспільства.

Не можуть бути членами громадської ради народні депутати, посадові особи органів державної влади, навіть якщо їх делегували інститути громадянського суспільства.

Інститути громадянського суспільства можуть делегувати одного представника незалежно від осередків, філій, представництв.

На установчих зборах має бути особиста присутність осіб, делегованих інститутами громадянського суспільства.

Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається Заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додається:

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності) (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
  • Документи для участі в установчих зборах приймаються до 1 березня 2021 року включно, з 08:00 до 17:00 щодня, окрім вихідних, за адресою: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 82