Фахівець Управління взяв участь у онлайн-нараді з представниками профспілкових організацій металургійних підприємств Донецької області

29 вересня 2021

28 вересня в онлайн-режимі на платформі ZOOM Донецькою обласною організацією Профспілки металургів та гірників України було проведено семінар з питань охорони праці з представниками профспілкових організацій металургійних підприємств Донецької області. У семінарі взяли участь представники Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області.

Учасники семінару приділили увагу практичним питанням. Заступник начальника відділу нагляду північно-західного напрямку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Сергій Гошко виступив з докладом на наступні теми:

  1. Аналіз виробничого травматизму у металургійній галузі Донецької області.
  2. Обов’язки та права представника первинної організації профспілки та представника профспілкового органу вищого рівня при участі у комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь).
  3. Право профспілок вносити роботодавцям подання з питань охорони праці щодо проведення технічного огляду, експертного обстеження машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки та одержувати від них аргументовану відповідь.
  4. Важливість громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, якій здійснюють профспілки.

Начальник відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління з питань праці Руслан Максименко виступив з інформацію щодо питань атестації робочих місць за умовами праці та зазначив про необхідність проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, з урахуванням карантинних вимог.

За результатами проведеного семінару визначено, що для ефективної взаємодії профспілкових організацій, Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області необхідно частіше проводити спільні превентивні заходи, на яких розглядати питання з охорони праці, що виникають під час проведення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.