Головний спеціаліст відділу експертної роботи обговорила з представником ПП «ПЖФ Гарант-Сервіс» питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

13 травня 2022
11 травня головним спеціалістом відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Любов Ковтун, було проведено онлайн-консультацію з директором ПП «ПЖФ Гарант-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35191601) Оленою Лапіною.
Було розглянуто наступні питання:
– постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – постанова № 314) та від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» (далі – постанова № 357). Згідно з постановою № 357 передбачено, що виконання ряду робіт та експлуатація (застосування) окремих видів обладнання підвищеної небезпеки, які потребували отримання дозволу, у період воєнного стану здійснюється на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. У свою чергу, відповідно до постанови №314 право на провадження господарської діяльності, зокрема на виконання робіт та експлуатацію обладнання, що здійснюється на підставі наданих Держпраці адміністративних послуг, у тому числі дозволів, може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки України, декларації про провадження господарської діяльності, без отримання відповідних дозвільних документів. Таким чином, виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що виконуються/експлуатуються на підставі дозволу, на період воєнного стану можуть провадитись на підставі декларації про провадження господарської діяльності поданої до Мінекономіки та на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (у визначених постановою № 357 випадках).
– також було обговорено строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.