Інформація про надання відпусток у воєнний час

22 квітня 2022

Чинним законодавством України передбачено державні гарантії права на відпуски працівникам. Тривалість, умови та порядок надання яких, передбачені Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

На період воєнного стану  вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 4344 Конституції України. Проте 24.03.2022 р. набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136). Даний Закон діє на весь період воєнного стану та припиняє чинність з дня його скасування або припинення, окрім ч. 3 ст. 13 Закону № 2136 (вона втрачає чинність із моменту завершення виплати державою, що здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат працівникам).

Відповідно до ст. 12 Закону № 2136 у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

Також слід зазначити, що відповідно цього Закону роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

На прохання працівника роботодавець може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною1 статті 26 Закону України “Про відпустки”.