Інспектор гірничого управління провела моніторинг-нараду з працівниками ВП “Шахта Тошківська» ДП «Первомайськвугілля».

11 жовтня 2021

05 жовтня головний  державний  інспектор спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, реструктуризації та шахтного будівництва управління гірничого нагляду Деркачова А.О. провела моніторинг-нараду з працівниками ВП “Шахта Тошківська» ДП «Первомайськвугілля» на тему «Охорона праці геологічних служб суб’єктів господарювання та контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці».

Під час проведення превентивного заходу присутнім довели до відома, що  гірничі підприємства, які здійснюють розробку родовищ корисних копалин, проектування і будівництво гірничодобувних об’єктів забезпечують згідно з вимогами п.5 ст.50 та п.2 ст.53 Кодексу України про надра, ст.24 Гірничого закону України проведення геологічних  робіт, а також складання геологічної документації, яка повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки та інших нормативно-правових актів.

Для виконання геологічних робіт, з метою виконання вказаних вище вимог законодавства, гірниче підприємство з видобутку корисних копалин зобов’язане мати в своєму складі геологічну службу. На керівника підприємства покладається відповідальність за укомплектування геологічної служби необхідним штатом працівників, забезпечення її спеціально обладнаними приміщеннями, обладнанням, спорядженням, приладами і матеріалами, необхідними для роботи. Відповідно до п. 4.4 основних положень інструкції «Геологічні роботи на вуглевидобувних підприємствах України» (далі — Інструкція) геологічні  роботи на вугледобувних підприємствах повинні виконуватись геологічною службою підприємства.

Додатком Б.2 (обов’язковий) Інструкції чисельність працівників геологічної служби визначається у залежності до обсягів геологічних робіт і складності гірничо-геологічних умов. Крім того, п. Б.2.7 додатку Б.2 Інструкції передбачено, що на шахтах, що розробляють пласти, небезпечні за раптовими викидами вугілля, породи, газу, гірничими ударами та іншими газодинамічними і геодинамічними явищами, додатково з розрахунковою чисельністю вводиться геолог з прогнозу.

Наприкінці заходу посадова особа відповіла на запитання присутніх та звернула увагу на те, що геологічна служба несе відповідальність за своєчасну підготовку, якість і повноту геологічної документації і повинна брати участь у розробці перспективних річних і квартальних планів розвитку гірничих робіт, забезпечувати геологічними і гідрогеологічними даними по ділянкам, що плануються до опрацювання, та сусідніх з ними дільницях, а також визначати напрями і завдання науково-дослідних, геологорозвідувальних і геофізичних робіт з геологічних питань.