Інспектор праці надала консултацію працівнику з Донеччини щодо невикористаної відпустки при переведенні на нове підприємство

14 вересня 2022

До Східного міжрегіонального управління звернувся пан Денис з питанням чи може працівник при переведенні на нове підприємство перевести дні невикористаної відпустки, написавши роботодавцю відповідну заяву? Питання було чітко врегульовано нормами законодавства, але  нещодавно відбулися зміни, обумовлені військовим станом у країні. Відповідь пану Денису надала заступник начальника відділу управління з питань праці Наталя Морозова.

Державні гарантії права на відпустки працівників, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначають Закон України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» (із змінами та доповненнями далі – Закон №504), Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) з урахуванням вимог Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136).

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є підставою для припинення трудового договору (пункт 5 статті  36 КЗпП України). Відповідно на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір.

На вимогу воєнного часу та обставин, які склалися в країні у зв’язку з військовою агресією російської федерації, Законом України від 01.07.2022 №2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набрав чинності з 19 липня 2022 року, внесено зміни до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), зокрема виключено статтю 81, якою було передбачено, що за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону №2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Тобто, на сьогодні у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 83 КЗпП України та 24 Закону №504).