Інспектор управління нагляду в промисловості обговорив  з представником підприємства ТОВ «КОРД-ОЙЛ» питання охорони праці

23 червня 2022

Головний державний інспектор відділу нагляду північного напрямку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки  Сергій Пантєлєєв за допомогою електронних комунікацій та технологій провів онлайн нараду  з представником підприємства ТОВ «КОРД-ОЙЛ» на теми: «Щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин», «Порядок організації проведення інструктажів з питань охорони праці» та «Можливості реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці через Портал електронних сервісів Міністерства економіки України».

Підчас наради розглядались матеріали які використовуються при роботі, речовини які виділяються при переробці та використанні цих матеріалів,  їх вплив на організм робітників та заходи безпеки і засоби індивідуального захисту які зменшать шкідливий вплив.

Для захисту працівників від впливу хімічних речовин розробляються такі заходи:

1) удосконалення і розробка нових технологічних процесів, які виключають використання шкідливих хімічних речовин; 2) застосування безперервних технологічних процесів, автоматичного контролю за технологічним процесом; 3) влаштування місцевої вентиляції для відсмоктування шкідливих речовин безпосередньо від місця їх утворення; 4) використання індивідуальних засобів (спецодягу, окулярів, шоломів, масок, протигазів та респіраторів тощо; 5) постійний контроль за станом повітряного середовища на робочих місцях.

Крім того звернули особливу увагу на  те що згідно ст. 18 ЗУ №2694 «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Також було проінформовано про можливість отримання безкоштовної професійної консультативної допомоги в сфері повноважень Державної служби України з питань праці щодо консультаційної підтримки. Відповіді на найпоширеніші питання можна легко знайти за допомогою створеного Держпраці  інформаційного порталу (https://pratsia.in.ua).