Інспектором Міжрегіонального управління проведено круглий стіл з працівниками шахти «Новодружеська»

03 грудня 2021

2 грудня 2021 року головним державним інспектором відділу гірничотехнічного нагляду у східному напрямку управління гірничого нагляду проведено круглий стіл з працівниками ВП «Шахта Новодружеська» АТ «Лисичанськвугілля» на тему: «Основні вимоги «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)» (далі -Правила).

Присутнім нагадані основні вимоги до працівників під час обслуговування електроустановок.

Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ці Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої форми, згідно додатку 2 до цих Правил, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи. Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.

Працівники, що порушили вимоги цих Правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

Під час проведення превентивного заходу окрема увага зверталася на дотримання карантинних вимог з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.