Інспектори праці консультують підприємців Донеччини з питань застосування штрафних санкцій за несвоєчасне повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу

09 червня 2022

До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці звернувся пан Олег з питанням щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасне повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу.

Головним державним інспектором Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Мариною Солохою надано роз’яснення з даного питання.

Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Подати повідомлення слід засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

За неподання такого повідомлення передбачений штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно це порушення.

Листом від 28.08.2022 № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) на підставі статей 14 та 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» вiд 02.12.1997 № 671/97-BP, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської дiяльностi та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Згідно з частиною першою статті 9 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Відповідно до частини першої статті 617 ЦК особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок форс-мажорних обставин (непереборної сили) не звільняє від виконання самого зобов’язання. Тобто подати повідомлення про прийняття на роботу все одно доведеться.

Після відновлення проведення інспекційних відвідувань, під час яких будуть розглядатися обставини, що спричинили порушення, буде надано достатньо часу на їх усунення.

В разі невиконання припису про усунення порушень буде розглядатися питання, передачі матеріалів інспекційного відвідування до суду з відповідним накладанням штрафу, що передбачено статтею 265 Кодексу законів про працю України.

Також пана Олега було проінформовано про можливість отримати допомогу на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/.