Посадові особи відділу експертної роботи надають консультації щодо відповідності нехарчової продукції вимогам Технічного регламенту безпеки машин

27 травня 2022

25 травня 2022 року завідувачем сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці було надано консультацію суб’єкту господарювання – розповсюджувачу нехарової продукції, а саме – машин та устаткування, який проваджував свою діяльність на території Луганської області.

Основним питанням, яке обговорювалось, було декларування відповідності нехарчової продукції вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (далі – Технічний регламент) та інші вимоги законодавства про державний ринковий нагляд та контроль нехарової продукції.

Посадовцем Міжрегіонального управління  було роз’яснено, що     згідно до статті 28 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»:

– у випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність;

– у декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у відповідних технічних регламентах, було доведено;

– декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними регламентами;

– у разі якщо на певний вид продукції поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів, якщо це передбачено відповідними технічними регламентами. В такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування;

– єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність;

– у випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах, продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність;

– декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою – перекладена на державну мову;

– виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність продукції вимогам, установленим у відповідних технічних регламентах.

Окрім того, було зазначено, що згідно до пп. 3 п. 2 Технічного регламенту, виробник – юридична або фізична особа, яка здійснює проектування та/або виробництво машини або незавершеної машини, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, та є відповідальною за відповідність машини або незавершеної машини цьому Технічному регламенту з метою введення її в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або для власного використання. У разі відсутності виробника згідно з наведеним визначенням будь-яка фізична або юридична особа, що вводить в обіг або в експлуатацію машину чи незавершену машину, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, повинна вважатися виробником.

Відповідно до п. 8 Технічного регламенту,  до введення машини в обіг та/або в експлуатацію виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність, вимоги до якої зазначені у додатку 7 до Технічного регламенту, яка додається до машини та наносить знак відповідності технічним регламентам, у тому числі.

Разом з тим, посадовцем Міжрегіонального управління  було роз’яснено, що     згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Міжрегіональним управлінням припинено проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

Проте, вимоги законодавства України про державний ринковий нагляд і контроль нехарової продукції, у тому числі вимоги технічних регламентів, є чинними і їх необхідно дотримуватись з метою мінімізації  загроз суспільним інтересам від споживання (користування) нехарчової продукції, віднесеної до сфери відповідальності Держпраці.