Проведення протиаварійних тренувань (учбових тривог) з ліквідації умовних паводкових наслідків на підприємстві ПрАТ«Огнеупорнеруд»

30 вересня 2022

Відповідно до ст.18 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Одним із напрямів такої перевірки є проведення навчальних тривог з ліквідації протипаводкових наслідків на кар’єрі.

Згідно з п.2.2 Плану ліквідації аварій на ПрАТ «Огнеупорнеруд» розроблено перелік заходів, спрямованих для попередження та ліквідування наслідків паводкових явищ на об’єктах підприємства.

Посадовими особами спеціалізованого відділу нагляду в гірничодобувній промисловості управління гірничого нагляду Олександром Вілковим та Тамарою Черніковою разом з начальником відділу охорони праці ПрАТ «Огнеупорнеруд» Валерієм Дроздовим та керівниками і відповідальними особами підприємства було проведено учбове тренування з ліквідації умовних паводкових наслідків на кар’єрі ПрАТ «Огнеупорнеруд».

За результатами проведення учбового тренування колегіально були розглянуті питання якості розроблених заходів плану ліквідації аварій та його відповідність фактичному положенню на кар’єрі та підготовленість персоналу до спасіння людей і ліквідації аварії та їх наслідків, а також була дана оцінка діям працівників підприємства, які безпосередньо приймали в цьому участь .