Проведено семінар з представниками служби охорони праці ДП «Артемсіль»

25 листопада 2021

 

22 листопада посадові особи спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості управління гірничого нагляду Володимир Куций та Тамара Чернікова провели семінар з представниками служби охорони праці ДП «Артемсіль» на тему: «Організація та виконання робіт підвищеної небезпеки», «Особливості проведення розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2019 року № 337».

На початку заходу держслужбовці наголосили, що у переліку робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на будь-якому підприємстві, особливе місце займають роботи, на які необхідно видавати наряди-допуски. Порушення в організації виконання цих робіт нерідко стають причинами нещасних випадків, більшість з яких має тяжкі наслідки. Якість організації виконання робіт підвищеної небезпеки, а отже, й рівень виробничого травматизму, багато в чому залежать від якості розробки, впровадження, а також контролю за додержанням вимог відповідного нормативного документа. До ведення робіт з підвищеною небезпекою допускаються особи тільки після проходження навчання, перевірки знань і одержання відповідного посвідчення. Підготовка таких працівників здійснюється тільки в установах (професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати, навчальні центри), що мають відповідну ліцензію та дозвіл на проведення такого навчання. Відповідальними за безпеку виконуваних за нарядом-допуском робіт є: особа, яка видає наряд-допуск, відповідальний керівник робіт, виконавець робіт, допускач до роботи, спостерігач і члени бригади. Особою, яка видає наряд-допуск, може бути начальник, заступник начальника структурного підрозділу, де буде виконуватися робота. Право видачі наряду-допуску мають також головні механік, енергетик і технолог підприємства. Наряд-допуск — це письмове розпорядження, що визначає зміст, час, місце та умови виконання роботи, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за безпеку робіт. Особа, яка видає наряд-допуск (замовник), визначає зміст робіт та умови їх безпечного виконання, призначає відповідального керівника робіт, виконавця робіт, допускача, а за необхідності — спостерігача; заповнює першу частину наряду-допуску в двох примірниках, підписує їх і вручає допускачу.

Наприкінці зустрічі фахівці управління гірничого нагляду роз’яснили присутнім особливості проведення розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2019 року № 337».