Щодо переведення працівника під час воєнного стану на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди

25 червня 2022

Інспектором праці Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Фольварчуком Федором Миколайовичем було проведено консультування роботодавця з питання можливості переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди.

Під час бесіди інспектором праці було роз`яснено роботодавцю, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором відповідно до норм ст. 31 КЗпП. Ініціатива зміни умов трудового договору, у випадку коли у процесі роботи з різних причин виникла потреба змінити такі умови, може належати як власнику або уповноваженому ним органу, так і самому працівнику.

Відповідно до ст. 33 КЗпП тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Переведення на роботу, як постійну, так і тимчасову, повинні оформлятись наказом власника або уповноваженого ним органу. У наказі про тимчасове переведення має бути зазначений строк цього переведення.

Окрім того, 15 березня Верховною Радою ухвалено Закон № 2136, яким установлено нові правила організації трудових відносин в умовах воєнного стану всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Відповідно до положень Закону № 2136 (ст. 3) у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

У період дії воєнного стану норми ч. 3 ст. 32 КЗпП та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Додатково роботодавцю було повідомлено, що відповіді на найактуальніші питання застосування трудового законодавства, зокрема у воєнний час, знаходяться на порталі pratsia.in.ua та він, за можливості, може ознайомлюватись з ними у будь який зручний для них час.