Спеціаліст гірничого управління спілкувався з представниками служби охорони праці ДП “Селидіввугілля”

13 травня 2022

13 травня заступником начальника відділу гірничотехнічного нагляду у південному напрямку управління гірничого нагляду Таранухою В.В. в режимі онлайн було проведено семінар зі спеціалістами служби охорони праці  Державного підприємства “Селидіввугілля” щодо проведення обов’язкових медичних оглядів працівників гірничодобувних підприємств у період воєнного стану.

Під час проведення превентивного заходу було зазначено, що під час війни, як і у мирний час, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити проведення попереднього і періодичних медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у профдоборі.

Введення в Україні воєнного стану, не потягнуло внесення змін до нормативно-правових актів або інших розпорядчих документів, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який не пройшов медогляд.

Зокрема, на виконання ст. 17 Закону України «Про охорону праці», ст. 169 КЗпП роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ від 21.05.2007 р. №246.

Так, основною метою проведення зазначених вище медичних оглядів є:

  • визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища;
  • своєчасного виявлення професійних захворюваннях (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
  • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Отже, зважаючи на зазначене вище, медичні огляди працівників проводити потрібно.