В Мирнограді триває щорічний комісійний розгляд проектів планів розвитку гірничих робіт вуглевидобувних підприємств на 2023 рік

24 листопада 2022

Керівники підприємств ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» та ВП «Шахтоуправління «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», ТДВ «Шахта Білозерська», ТОВ «Техіновація» звітували про виконання умов погодження проектів планів розвитку гірничих робіт на 2022 рік, в частині їх безпечного ведення.

Начальник Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Король Вячеслав Іванович, спільно з посадовими особами управління гірничого нагляду, 10 ВГРЗ, заслухав доповіді очільників вугледобувних підприємств по проектам планів розвитку гірничих робіт на 2023 рік.

Варто зазначати, що річні плани розвитку гірничих робіт розробляються відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог з охорони надр, охорони праці та промислової безпеки та затвердженої технологічної проектної документації вугільних шахт і погоджуються з територіальним органом Держпраці.

Зокрема, під час розгляду проектів планів розвитку гірничих робіт на 2023 рік Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці звертало увагу на наявність спеціального дозволу на користування надрами; акту гірничого відводу; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці; проекту розробки, затвердженого та погодженого у встановленому порядку.

По результатам розгляду, з урахуванням відповідно до вимог ст.39 Закону України «Про охорону праці», п.17 гл.1 р. IV НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» запропоновано керівникам вугледобувних підприємств заборонити  ведення гірничих робіт: у виробках, об’єктах та робочих місцях, де стан охорони праці та промислової безпеки не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, у виробках та на об’єктах, де відсутнє погодження з ДВГРЗ позицій Плану ліквідації аварій, у інших виробках та на об’єктах, за відсутності затвердженої, відповідно до діючого законодавства, технічно-проектної документації та заборонити спуск в шахту працівників які не пройшли тренування у спеціальних «димових камерах».